Sponsor Run

With a team of ten runners we ran the ¼ Rotterdam Marathon on April 7th to raise money to empower more women in Nepal!


Our goal was to raise Euro 2,500 with this sponsor run. We have raised Euro 3,388!

A big thank you to all our sponsors!

Why?

Early December 2017 Debbie and Gita founded 6° Degrees Academy for Women (www.6dafw.org) to provide women in developing countries with the same opportunities that they got during their lives. They chose Nepal as their pilot country, in part because Gita was born there but also because Debbie fell in love with the country and the people. By providing skills training opportunities and supporting the women in finding meaningful employment, these women will have a real chance to become financially independent and shape their own future. These women will also be helping other women in their communities by providing the same opportunity through the ‘Pay it Forward’ principle as they will be contributing part of their income into a fund to support of other women.

In Nepal there are currently two projects running:

 • In Kathmandu nine women are being trained to become drivers - two of them have passed their practical exam?

 • In Chitwan 15 women are being trained to become wildlife guides.

With this sponsor run we want to offer more women the same opportunity!

Sponsorloop

Met een team van 10 lopers hebben we de ¼ Marathon gelopen van Rotterdam op 7 april om geld op te halen waarmee we nog meer vrouwen in Nepal kunnen empoweren!

Ons doel was om 2.500 euro op te halen met deze sponsorloop. We hebben 3.388 euro opgehaald!
Sponsoren bedankt voor jullie geweldige steun!

Waarom?

Begin december 2017 hebben Debbie en Gita de stichting 6° Academy for Women (www.6dafw.org) opgericht om vrouwen in ontwikkelingslanden dezelfde kansen te bieden die zij zelf wel in hun leven hebben gehad. Zij hebben ervoor gekozen om te starten in Nepal, omdat dit het geboorteland is van Gita en Nepal ook het hart heeft gestolen van Debbie. Met het aanbieden van vaktrainingen en begeleiding bij het vinden van een baan krijgen vrouwen de kans om zelfredzaam te worden en daarmee hun eigen toekomst te bepalen.  Ook bieden deze vrouwen, andere vrouwen binnen hun gemeenschap de mogelijkheid een vaktraining te volgen door een deel van hun inkomsten terug te geven.

In Nepal lopen nu de eerste twee projecten:

 • In Kathmandu worden negen vrouwen opgeleid tot chauffeur, twee zijn er ondertussen geslaagd!

 • In Chitwan worden 15 vrouwen opgeleid tot natuurgids

Met deze sponsorloop willen we nog meer vrouwen een kans geven! 

 

6° Running Team

I am Arjen. I have had the opportunity to see with my own eyes the impact the projects of 6° have on the lives of the women in Nepal. I gladly put on my running shoes in support of these women. Ik ben Arjen. Heb met eigen ogen in Nepal kunnen zien, hoe de steun en de projecten van 6° een verschil maken. Ik trek graag mijn schoenen aan om de dames een handje te helpen.

I am Arjen. I have had the opportunity to see with my own eyes the impact the projects of 6° have on the lives of the women in Nepal. I gladly put on my running shoes in support of these women.

Ik ben Arjen. Heb met eigen ogen in Nepal kunnen zien, hoe de steun en de projecten van 6° een verschil maken. Ik trek graag mijn schoenen aan om de dames een handje te helpen.

My name is Maartje. I love biking, surfing, skiing and skating. But if by running 10 km I can support empowering a lot of women in Nepal then I do so willingly. Mijn naam is Maartje. Ik fiets, surf, ski en schaats heel graag. Maar als ik met een 10 km hardlopen een bijdrage kan leveren aan het empoweren van een heleboel vrouwen in Nepal, dan doe ik dat ook heel graag!

My name is Maartje. I love biking, surfing, skiing and skating. But if by running 10 km I can support empowering a lot of women in Nepal then I do so willingly.

Mijn naam is Maartje. Ik fiets, surf, ski en schaats heel graag. Maar als ik met een 10 km hardlopen een bijdrage kan leveren aan het empoweren van een heleboel vrouwen in Nepal, dan doe ik dat ook heel graag!

Mijn name is Giedo. 4 years ago I started running. I love being outside and being able to switch off. It is very special to me to be running for “6 Degrees Academy for Women”. The women in Nepal can use our support for a better future. Let’s go for it! Mijn naam is Giedo. Alweer 4 jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen. Heerlijk verstand op nul en buiten zijn. Ik vind het erg speciaal om voor “6 Degrees Academy for Women” in actie te mogen komen. De vrouwen in Nepal kunnen onze steun erg goed gebruiken voor een betere toekomst. We gaan ervoor!

Mijn name is Giedo. 4 years ago I started running. I love being outside and being able to switch off. It is very special to me to be running for “6 Degrees Academy for Women”. The women in Nepal can use our support for a better future. Let’s go for it!

Mijn naam is Giedo. Alweer 4 jaar geleden ben ik begonnen met hardlopen. Heerlijk verstand op nul en buiten zijn. Ik vind het erg speciaal om voor “6 Degrees Academy for Women” in actie te mogen komen. De vrouwen in Nepal kunnen onze steun erg goed gebruiken voor een betere toekomst. We gaan ervoor!

I am Debbie. It was so inspiring to see and speak to our candidates face-to-face. Thanks to the enthusiastic 6° running team we will be able to support more women to learn new skills and choose their own future and at the same time be an inspiration for other women! Ik ben Debbie. Het was zo inspirerend om onze kandidaten face-to-face te ontmoeten en te spreken in Nepal! Dankzij dit enthousiaste 6° running team kunnen we nog meer vrouwen een kans geven om iets te leren en zelf hun toekomst te bepalen en daarmee ook een inspiratie te zijn voor andere vrouwen!

I am Debbie. It was so inspiring to see and speak to our candidates face-to-face. Thanks to the enthusiastic 6° running team we will be able to support more women to learn new skills and choose their own future and at the same time be an inspiration for other women!

Ik ben Debbie. Het was zo inspirerend om onze kandidaten face-to-face te ontmoeten en te spreken in Nepal! Dankzij dit enthousiaste 6° running team kunnen we nog meer vrouwen een kans geven om iets te leren en zelf hun toekomst te bepalen en daarmee ook een inspiratie te zijn voor andere vrouwen!

This is me, Gerard Gijsberts. Amateur football player pur sang. Last year I ran the City Pier City (CPC) for the first time and I will be running again this year. And then the Rotterdam Marathon with the 6° running team. I am running because by making a small gesture you are offering people new perspectives. I am also touched that I have been asked to run for this good cause. Dit ben ik, Gerard Gijsberts. Amateurvoetballer in hard en nieren. Vorig jaar voor het eerst meegedaan met de CPC, dit jaar weer. En dan Rotterdam, met jullie. Ik doe mee omdat ik het gaaf vind om met een klein gebaar een paar mensen perspectief te geven. Ik vind het ook een eer om gevraagd te worden mee te lopen voor dit goede doel.

This is me, Gerard Gijsberts. Amateur football player pur sang. Last year I ran the City Pier City (CPC) for the first time and I will be running again this year. And then the Rotterdam Marathon with the 6° running team. I am running because by making a small gesture you are offering people new perspectives. I am also touched that I have been asked to run for this good cause.

Dit ben ik, Gerard Gijsberts. Amateurvoetballer in hard en nieren. Vorig jaar voor het eerst meegedaan met de CPC, dit jaar weer. En dan Rotterdam, met jullie. Ik doe mee omdat ik het gaaf vind om met een klein gebaar een paar mensen perspectief te geven. Ik vind het ook een eer om gevraagd te worden mee te lopen voor dit goede doel.

My name is Diana. Why am I running? Because I can and want to. But to be able and to want something is not a given for everyone. And certainly not in certain countries or cultures. 6° supports those women that need a voice. Mijn naam is Diana. Waarom ik mee loop? Omdat ik dat wil én kan. Maar willen en kunnen is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker niet voor vrouwen in sommige landen en culturen. 6° draagt eraan bij om die vrouwen te laten kunnen doen wat ze graag willen.

My name is Diana. Why am I running? Because I can and want to. But to be able and to want something is not a given for everyone. And certainly not in certain countries or cultures. 6° supports those women that need a voice.

Mijn naam is Diana. Waarom ik mee loop? Omdat ik dat wil én kan. Maar willen en kunnen is niet altijd vanzelfsprekend. En zeker niet voor vrouwen in sommige landen en culturen. 6° draagt eraan bij om die vrouwen te laten kunnen doen wat ze graag willen.

I am Maike: positive, sportive and energetic. I really would like women in Nepal to have the freedom of choice like we western women have in deciding their field of work. Ik ben Maike: positief, sportief en energiek. Ik wil graag dat vrouwen in Nepal zelfregie en vrijheid ervaren net als wij westerse vrouwen in het maken van hun keuzes mbt werk. Met het geld dat ik ophaal kunnen ze worden opgeleid om een beroep te beoefenen.

I am Maike: positive, sportive and energetic. I really would like women in Nepal to have the freedom of choice like we western women have in deciding their field of work.

Ik ben Maike: positief, sportief en energiek. Ik wil graag dat vrouwen in Nepal zelfregie en vrijheid ervaren net als wij westerse vrouwen in het maken van hun keuzes mbt werk. Met het geld dat ik ophaal kunnen ze worden opgeleid om een beroep te beoefenen.

I am Gerhard, lover of the outdoors, enterprising and positive by nature. I am running simply because I can. That’s how easy it is it to help others! Ik ben Gerhard, liefhebber van buitenspelen, ondernemend en positief. Ik doe mee, gewoon omdat ik het kan. Zo makkelijk is het om anderen een beetje te helpen!

I am Gerhard, lover of the outdoors, enterprising and positive by nature. I am running simply because I can. That’s how easy it is it to help others!

Ik ben Gerhard, liefhebber van buitenspelen, ondernemend en positief. Ik doe mee, gewoon omdat ik het kan. Zo makkelijk is het om anderen een beetje te helpen!

I am Jurgen. I gladly run for 6° and their inspiring initiatives. I hope a lot of people support us so that 6° can train a lot more women in Nepal. Ik ben Jurgen. Graag ren ik een steentje bij voor het prachtinitiatief 6°. Ik hoop dat velen ons willen steunen, zodat 6° daar weer vele vrouwen in (o.a) Nepal kan opleiden.

I am Jurgen. I gladly run for 6° and their inspiring initiatives. I hope a lot of people support us so that 6° can train a lot more women in Nepal.

Ik ben Jurgen. Graag ren ik een steentje bij voor het prachtinitiatief 6°. Ik hoop dat velen ons willen steunen, zodat 6° daar weer vele vrouwen in (o.a) Nepal kan opleiden.

My name is Maarten and I love running for a good cause. A small contribution helps another person improve their livelihood. With the money that we raise for 6°, women in Nepal can be trained so that they can become self-reliant. Mijn naam is Maarten en ik vind het heerlijk om te lopen voor een goed doel. Een kleine bijdrage helpt een ander naar een veel beter bestaan. Met het geld wat wij ophalen voor Stichting 6° kunnen vrouwen in Nepal opgeleid worden zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

My name is Maarten and I love running for a good cause. A small contribution helps another person improve their livelihood. With the money that we raise for 6°, women in Nepal can be trained so that they can become self-reliant.

Mijn naam is Maarten en ik vind het heerlijk om te lopen voor een goed doel. Een kleine bijdrage helpt een ander naar een veel beter bestaan. Met het geld wat wij ophalen voor Stichting 6° kunnen vrouwen in Nepal opgeleid worden zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Gallery

The team ran a quarter of a marathon and raised €3,388 for Nepal! They shared great moments together.